คู่มือสําหรับแคมเปญ E-Gifts ในช่องทางการขาย

ในคู่มือนี้เราจะจัดแสดง

  • ความท้าทายที่ทีมขายต้องเผชิญเมื่อต้องรับมือกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้า
  • เทมเพลตที่แตกต่างกันเพื่อเขยิบผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าลงช่องทาง
  • วิธีเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
  • การใช้สิ่งจูงใจทางดิจิทัลเพื่อปรับปรุงขวัญกําลังใจในการขาย